Over Stichting Toegankelijke Informatie (Stichting TI)

Stichting Toegankelijke Informatie heeft tot doel: het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie in de ruimste zin voor mensen met een leeshandicap, het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals onderzoek, ontwikkeling, voorlichting, advieswerk en productie, beheer en distributie van aangepaste leesvormen.

Stichting Toegankelijke Informatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Stimuleren van educatieve uitgevers om de toegankelijkheid van schoolboeken en leermaterialen voor de doelgroep te bewerkstelligen.
  • In opdracht van (onderwijs)instellingen en uitgevers in lacunes voorzien door tegen een zo laag mogelijke kostprijs, boeken digitaal geschikt te maken voor gebruik met geavanceerde dyslexiesoftware of applicaties voor andere leerstoornissen ten behoeve van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een leeshandicap.

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door

  • de heer Frans Spekreijse, oud-burgemeester van de gemeente Lochem 
  • de heer Koos van den Bogaard, directeur ICOZ - Informatie Centrum Onderwijs Zoetermeer 
  • de heer Ad van Wijlen, oud-bestuurslid van de oudervereniging Balans
  • de heer Ben de Boer, onderwijsdeskundige. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Toegankelijke Informatie ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken. Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

De Stichting is in 2011 opgericht.

Schoolboeken geschikt maken voor dyslexie 

Ons eerste project is gericht op het beschikbaar maken van school- en studieboeken voor dyslexie

Stichting Toegankelijke Informatie wil letterlijk de handen van betrokkenen ineen slaan om een oplossing tot stand te brengen voor een probleem dat niet opgelost kan worden vanuit overheidsfinanciering. De nood is hoog, er zijn nog vele duizenden bestanden nodig van hoge kwaliteit (drie sterren ***). Tegelijkertijd zijn er duizenden bestanden 'in het onderwijsveld' aanwezig die onbereikbaar zijn voor de grote groepen leerlingen en studenten die ze nodig hebben. 

ANBI-status

Stichting Toegankelijke Informatie wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status fiscaal nummer 8506 88 127).

 

Meisje met stapel boeken en laptop