Recensie

Ervaring van een gebruiker

Vanaf het begin van dit schooljaar verzorgt Stichting Toegankelijke Informatie (STI) voor OSG Echnaton te Almere het omzetten van schoolexamens, toetsen en proefwerken naar het KES-formaat. Dit formaat wordt gelezen door Kurzweil en zorgt ervoor dat dyslectische leerlingen op een voor hen makkelijke wijze teksten tot zich kunnen nemen.

Wij hebben gemerkt dat het omzetten van tekst nauwkeurig plaatsvindt waardoor de leerlingen, zonder vreemde uitspraken of tekstsprongen, geconcentreerd  de tekst kunnen lezen.

De door STI gehanteerde verwerkingstijd van 5 werkdagen is nooit overschreden, integendeel, vaak werden toetsen eerder in KES-formaat geretourneerd. De flexibele instelling van STI zorgt er voor dat bij incidentele  spoedgevallen de bereidheid aanwezig is om snel toetsen te verwerken naar KES-formaat.

Samengevat: de omzetservice van STI is een enorme toegevoegde waarde bij het gebruik van Kurzweil.

Met vriendelijke groet,

Marcel Hartong

Coördinator didactische ondersteuning

OSG Echnaton - Almere

Jongen achter laptop