Nieuw: boeken VO in twee sterrenkwaliteit

Wij zijn een vrijwilligersorganisatie en het bewerken van leerboeken tot de hoogste kwaliteit is erg arbeidsintensief.

Wij blijven streven naar de beste voorleeskwaliteit van de boeken, maar constateren dat, door de veelheid van gebruikte methodes in het voortgezet onderwijs, het beschikbare titels in onze bibliotheek beperkt is.

Om hierin verandering te brengen gaat STI boeken in twee sterrenkwaliteit aanbieden. Deze boeken wroden bewerkt in een iets mindere kwaliteit*, maar zijn nog wel zeer bruikbaar voor de meeste leerlingen met een leeshandicap.

De beschikbare titels vullen het hiaat op tussen 'nu niets' en later 'best bewerkbaar'.

in een later stadium bewerken wij de 'tweesterrenboeken' naar de hoogste kwaliteit. 

* Het boek is opgedeeld in bestanden van hoofdstukken, die samen in een boekbestandsmap worden aangeleverd.
De leesvolgorde wordt door het softwareprogramma bepaald, waardoor niet altijd de juist volgorde kan worden gegarandeerd.

Hoe werkt het?