Boeken in twee sterrenkwaliteit. Hoe werkt het?

Hoe kom ik aan een boek VO in twee sterrenkwaliteit?

 • Een school checkt eerst of de titel die nodig is al in de bibliotheek van de STI is opgenomen en daar kan worden besteld.
 • is dat niet het geval, dan mailt de school dit bestelformulier aan de STI.
 • STI checkt of een of meerder boeken al in productie zijn genomen, zodat voorkomen wordt, dat boeken dubbel worden aangeleverd en de school onnodige kosten maakt.
 • STI mailt het formulier terug naar de school.
 • De school stuurt de gewenste boeken, samen met het geretourneerde bestelformulier aan de STI.
 • De STI snijdt een boek los, scant het, verdeelt het in hoofdstukken en maakt het met een softwareprogramma geschikt voor gebruik met voorleessoftware.
 • De school krijgt het boek of de boeken digitaal teruggezonden voor gebruik op school ten behoeve van leerlingen met een leeshandicap.
 • Deze boeken hebben een twee sterren kwaliteitsniveau.

Wat kost het de school?

 • U betaalt de kosten van het boek of de boeken en de portokosten. Het boek wordt na het scannen en bewerken vernietigd.

Wat doet de STI verder met het gescande en bewerkte boek?

 • De STI plaatst het boek in de bibliotheek, zodat ook andere scholen er (tegen betaling van € 20) gebruik van kunnen maken.
 • Titels die veel gebruikt worden, bewerkt de STI dan verder tot het hoogste kwaliteitsniveau.
Geïnteresseerd?
Neem contact op met info@stichtingti.nl of
bel: 06 51714588