Over Stichting Toegankelijke Informatie (STI)

Stichting Toegankelijke Informatie heeft tot doel: het bevorderen van de toegankelijkheid van informatie in de ruimste zin voor mensen met een leeshandicap, het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, zoals onderzoek, ontwikkeling, voorlichting, advieswerk en productie, beheer en distributie van aangepaste leesvormen. We werken samen met scholen, universiteiten, uitgevers en belangenorganisaties. 

Stichting Toegankelijke Informatie tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • Stimuleren van educatieve uitgevers om de toegankelijkheid van schoolboeken en leermaterialen voor de doelgroep te bewerkstelligen.
  • In opdracht van (onderwijs)instellingen en uitgevers in lacunes voorzien door tegen een zo laag mogelijke kostprijs, boeken digitaal geschikt te maken voor gebruik met geavanceerde voorleessoftware ten behoeve van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een leeshandicap.

Het Stichtingsbestuur wordt gevormd door

  • de heer Ad van Wijlen, voorzitter; oud-voorzitter van de oudervereniging Balans
  • de heer Koos van den Bogaard, secretaris; voormalig directeur Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Zoetermeer
  • de heer Ben de Boer, penningmeester; onderwijskundige, projectmanager dyslexie-ICT Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Leiden
  • mevrouw Marijke van Grafhorst, bestuurslid; voorzitter NKD, secretaris Drempelvrij.nl
  • de heer Theo van Rijzewijk, bestuurslid; Directeur-bestuurder Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Brabantse Wal, Bergen op Zoom

Beheerder van de boekencollectie is mevrouw HenriĆ«tte Weststrate. 

Beloningsbeleid

Bestuursleden van Stichting Toegankelijke Informatie ontvangen geen enkele beloning voor hun (bestuurs)taken. Ook de bedrijven waaraan bestuursleden middellijk danwel onmiddellijk zijn verbonden ontvangen geen beloning/vergoeding voor diensten en/of producten ten behoeve van de stichting.

De Stichting is in 2011 opgericht.

Non profit

Stichting Toegankelijke Informatie is een non-profit instelling. Het produceren en beschikbaar stellen van schoolboeken in aangepaste leesvorm gebeurt op non-commerciĆ«le basis. STI zal aan scholen geen vergoeding voor het vervaardigen en aanleveren van de bestanden vragen die uitgaat boven de redelijk gecalculeerde kostprijs. Het surplus van het bedrag dat voor een aangepast boek beschikbaar komt als er meer scholen meedoen wordt aangewend om de productie van boeken die minder vaak worden gevraagd, kostendekkend te maken. Ook de opbrengsten uit losse bestellingen die na de inschrijfperiode worden gedaan worden aangewend voor de productie van minder vaak gevraagde titels. 

Schoolboeken geschikt maken voor voorleessoftware 

Ons eerste doel is gericht op het beschikbaar maken van school- en studieboeken ten behoeve van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een leeshandicap.

Stichting Toegankelijke Informatie wil letterlijk de handen van betrokkenen ineen slaan om een oplossing tot stand te brengen voor een probleem dat niet opgelost kan worden vanuit overheidsfinanciering. De nood is hoog, er zijn nog vele duizenden bestanden nodig van hoge kwaliteit (drie sterren ***). Tegelijkertijd zijn er duizenden bestanden 'in het onderwijsveld' aanwezig die onbereikbaar zijn voor de grote groepen leerlingen en studenten die ze nodig hebben. 

ANBI-status

Stichting Toegankelijke Informatie wordt door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI-status fiscaal nummer 8506 88 127).

 

Meisje met stapel boeken en laptop