Auteurswet artikel 15i

Juridische positie

Stichting Toegankelijke Informatie heeft deskundig advies ingewonnen over de rechtspositie van Stichting TI en van scholen die schoolboeken digitaal geschikt maken voor dyslexiesoftware. 

Art. 15i Auteurswet (de zogenaamde 'gehandicaptenexceptie') laat het zonder toestemming van de auteursrechthebbenden verveelvoudigen of openbaar maken van auteursrechtelijke beschermde werken onder bepaalde condities toe. Een school die schoolboeken scant en bewerkt om ze geschikt te maken voor gebruik met dyslexiesoftware (bestanden in aangepaste leesvorm) kan zich beroepen op art. 15i Auteurswet.
  
Meer informatie
terug

Meisje met stapel boeken en laptop