Wettelijke verplichting digitale toegankelijkheid en inkoopbeleid

Wat zijn de consequenties van de wettelijke verplichting om digitaal toegankelijk te zijn voor je inkoopbeleid?

1      Wettelijke kaders

Onderwijsinstellingen moeten wettelijk gezien voldoen aan de eis digitaal toegankelijk te zijn. Hieraan liggen verschillende wetgevingen ten grondslag. Deze zijn overzichtelijk op een rij gezet door Expertisecentrum inclusief onderwijs (ECIO) en gelden ook voor het PO en VO. https://ecio.nl/wettelijke-kaders-voor-toegankelijk-onderwijs/

Wat moet je weten: https://www.digitoegankelijk.nl/sites/default/files/2020-04/Digitale-Toegankelijkheid-In-Jouw-Organisatie.pdf

Programma van Eisen Leermiddelenketen: https://www.pianoo.nl/nl/document/16074/programma-van-eisen-leermiddelenketen. In het bijzonder hoofdstuk 3.2. artikel 11.7

2      Voordelen van een goed inkoopbeleid

Aangezien de onderwijsinstelling moet voldoen aan de eis digitaal toegankelijk te zijn, adviseert Stichting Toegankelijke Informatie (STI) bij de inkoop van nieuwe lesmethodes dat erop gelet wordt of deze voldoen aan het programma van eisen hoofdstuk 3.2 artikel 11.7. Het is de verantwoordelijkheid van de leverancier en het scheelt de onderwijsinstelling veel werk te voldoen aan de wettelijke eis, wanneer de leverancier de content/het product digitaal toegankelijk levert. 

3      Praktische implicaties wanneer content niet digitaal toegankelijk is

Wanneer content niet digitaal toegankelijk is, heeft dit een negatieve impact voor een grote groep leerlingen (o.a. leerlingen met dyslexie, een visuele beperking, taalontwikkelingsstoornis (TOS) etc.). Zij zijn dan niet in staat de inhoud van het lesmateriaal of de toets op een gelijkwaardige manier te verwerken. Ze zullen hier bijvoorbeeld onevenredig veel tijd, inspanning of hulp van derden voor nodig hebben. Dit ondermijnt de zelfstandigheid, competentiebeleving en het gevoel erbij te horen, wat weer een grote impact kan hebben op het welbevinden. 

4      Waar op letten?

  • De beschikbaarheid en inkoop van een digitale variant van de lesmethodes die volledig digitaal toegankelijk is voor gebruik met elkedoor de leerling gekozen software (bijvoorbeeld: een vooraf ingebouwde voorleesfunctie volstaat niet altijd; veel leerlingen hebben specifiekere of uitgebreidere software nodig)*
  • De beschikbaarheid van een digitaal toegankelijk bestand van een 'papieren' lesmethode via Stichting Toegankelijke Informatie of Dedicon.

*Let op:een digitale variant, is niet altijd een digitaaltoegankelijkevariant. Test de software die uw leerlingen nodig hebben op correcte en volledige werking en vraag de leverancier naar een toegankelijkheidscertificaat.

Meisje met stapel boeken en laptop