Samenwerking

´╗┐Samenwerking met uitgevers en Dedicon

Stichting Toegankelijke Informatie heeft diverse gesprekken gevoerd met de branchevereniging van educatieve uitgevers GEU, Dedicon en het ministerie van OCW om tot samenwerking te komen.

Tot op heden is deze samenwerking niet optimaal, maar dit weerhoudt STI er niet van om, in het belang van alle kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een leeshandicap zich te blijven inspannen voor goed overleg en constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. 

terug

Meisje met stapel boeken en laptop