Samenwerking

´╗┐Samenwerking met uitgevers en Dedicon

Stichting Toegankelijke Informatie heeft diverse gesprekken gevoerd met de branchevereniging van educatieve uitgevers GEU, Dedicon en het ministerie van OCW om tot samenwerking te komen. De GEU heeft onder voorwaarden ingestemd met een pilot project. STI blijft zich inspannen voor goed overleg en constructieve samenwerking met alle betrokken partijen. 

Stichting Toegankelijke Informatie heeft Lexima opdracht gegeven de logistieke organisatie in te richten en de productie op te starten.

terug

Meisje met stapel boeken en laptop